Szanowni Państwo,


Równo 10 lat temu odbyło się zebranie założycielskie Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego. Za nami więc pełna dekada nieprzerwanej działalności. Rozpoczynaliśmy od organizacji dużych, regionalnych konferencji poświęconych systemom transportowym. W późniejszym okresie skupiliśmy się na pracy w ściśle zdefiniowanych środowiskach. Projekty takie jak Interdyscyplinarne Seminarium Międzypokoleniowe pozwalały m.in. na zderzenie świata wyobrażeń młodych naukowców i krakowskich seniorów. Podejmowaliśmy także działania ukierunkowane lokalnie lub branżowo. Współpracowaliśmy z bibliotekami, szkołami, uczelniami wyższymi i organizacjami pozarządowymi. Nieprzerwanie, myślą przewodnią kreowanych przez nas inicjatyw były cele, które postawiliśmy sobie na samym początku istnienia Stowarzyszenia: przyczyniać się do budowania kapitału społecznego, a poprzez to wnosić swój wkład w rozwój Małopolski.


Pragnę dzisiaj podziękować wszystkim tym z Państwa, dzięki którym Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego może świętować swój jubileusz. Tym, którzy aktywnie angażowali się w przekuwanie naszych idei przewodnich na konkretne działania oraz tym, którzy nas do tego dopingowali. Spośród wielu naszych partnerów instytucjonalnych szczególne podziękowania pragnę skierować do Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Katedry Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Towarzystwa Polsko-Niemieckiego w Krakowie, Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społeczno Gospodarczych SPONS IUVENTA oraz Fundacji Talentum Humanum. Mam nadzieję, że także w kolejnych latach będziemy mogli liczyć na Państwa życzliwość i współpracę.


Osobne podziękowania należą się naszym sponsorom. Bez wsparcia Funduszu Inicjatyw Obywatelskich czy Szwajcarskiego Programu Współpracy z Nowymi Krajami Członkowskimi Unii Europejskiej wiele spośród naszych działań nie miałoby szans powodzenia. Liczymy, że również w przyszłości nasze projekty znajdą Państwa uznanie.


dr Artur Paszko
Przewodniczący Zarządu
Małopolskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego

 

Kraków, 19 lutego 2015