Zakończenie programu "MIŚ.COM - Młody i Świadomy - Cenny Obywatel Małopolski"

30 czerwca 2014 roku zakończyła się realizacja projektu "MIŚ.COM - Młody i Świadomy - Cenny Obywatel Małopolski". Projekt był realizowany przez Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego we współpracy z Katedrą Socjologii Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

W ramach projektu stworzono interaktywną platformę edukacyjno-informacyjną pozwalającą na przekazywanie wiedzy z zakresu społeczeństwa obywatelskiego, przygotowano cykl debat, panelów dyskusyjnych i spotkań warsztatowych oraz opracowano słownik encyklopedyczny obejmujący ważne z punktu widzenia budowania społeczeństwa obywatelskiego pojęcia.

 

Opis oraz szczegóły projektu dostępne są na stronie internetowej http://mis-com.pl/