O Stowarzyszeniu

Informacje o podmiocie

 

Numer KRS

0000242767

REGON

120155416

NIP

6762310883

Rejestr

POZYCJA KRS W REJESTRZE STOWARZYSZEŃ

Aktualna Nazwa

MAŁOPOLSKIE STOWARZYSZENIE ROZWOJU REGIONALNEGO

Forma Prawna

STOWARZYSZENIE

Województwo

MAŁOPOLSKIE

Powiat

KRAKOWSKI

Gmina

M.KRAKÓW

Miejscowość

KRAKÓW

Ulica

RAJSKA

Nr domu

1

Nr lokalu

 

Kod pocztowy

31-124

Poczta

KRAKÓW

Adres strony internetowy:

 

Adres poczty elektronicznej

 

Data wpisu do rejestru przedsiebiorców

 

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń

2005-10-21

Data wykreślenia z rejestru przedsiebiorców

 

Data wykreślenia z rejestru stowarzyszeń

 

Data uprawomocnienia wykreślenia z KRS

 

Status OPP

Data przyznania statusu OPP

 

Nazwa organu reprezentacji

ZARZĄD

Sposób reprezentacji

TRZECH CZŁONKÓW ZARZĄDU, W TYM OBLIGATORYJNIE PRZEWODNICZĄCY ORAZ SKARBNIK LUB PRZEWODNICZĄCY I WICEPRZEWODNICZĄCY

Data zawieszenia działalności

 

Data wznowienia działalności

 

Informacje o upadłości

 

Nazwa organu wydającego akt prawny

 

Sygnatura aktu prawnego

 

Data wydania aktu prawnego

 

Określenie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego

 

Data zakończenia postępowania upadłościowego

 

Sposób zakończenia postępowania upadłościowego