Małopolskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego

Celem stowarzyszenia jest wypracowywanie programów, prowadzenie działalności edukacyjnej oraz współpraca z innymi instytucjami w dziedzinie: rozwoju przedsiębiorczości, rozwoju wsi polskiej, edukacji i wychowania dzieci i młodzieży, edukacji ustawicznej, kultury i nauki, sportu i turystyki, ochrony środowiska, bezpieczeństwa publicznego, promocji rodziny, przeciwdziałania patologiom społecznym, bezrobocia, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych, współpracy ponadregionalnej.