Koordynator w Centrum Wsparcia, ½ etatu

Poszukujemy osoby do projektu „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy”.

Praca będzie polegała na koordynacji działań Centrum Wsparcia opiekunów nieformalnych, którego zadaniem jest zwiększenie dostępności oraz jakości usług kierowanych do opiekunów nieformalnych  osób niesamodzielnych i ich podopiecznych na terenie 4 gmin (Gmina Michałowice, Gmina Kocmyrzów- Luborzyca, Gmina Miejska Kraków, Gmina Zielonki). W ramach wsparcia edukacyjno-doradczego Centrum będzie oferować: organizację grup wsparcia w formie spotkań stacjonarnych i online, szkolenia zwiększające m.in. kompetencje opiekuńcze, poradnictwo indywidualne (w tym również w formie wirtualnej) oraz czasową opiekę wytchnieniową. Projekt przewiduje także realizację usług odciążeniowych umożliwiając całodobową, profesjonalną opiekę w konkretnych sytuacjach opiekuńczych oraz zwiększenie dostępu do specjalistycznego sprzętu poprzez stworzenie wirtualnej wyszukiwarki sprzętu medycznego.

Zakres obowiązków:

 • przeprowadzanie wstępnych rozmów ze wszystkimi osobami składającymi wnioski w celu diagnozy ich sytuacji oraz możliwych do zaoferowania form wsparcia w ramach działalności Centrum Wsparcia,
 • przeprowadzenie dogłębnej diagnozy sytuacji uczestników oraz rozpoznanie ich potrzeb (w miejscu zamieszkania uczestników),
 • przygotowanie indywidualnego planu wsparcia dla uczestników projektu,
 • działania opiekuńczo-zabezpieczające, realizacja opieki wytchnieniowej w razie doraźnej potrzeby,
 • współpraca z partnerami i instytucjami zewnętrznymi w ramach realizacji zaplanowanych zadań.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe,
 • co najmniej roczne doświadczenie w pracy z klientem,
 • co najmniej 6-miesieczne doświadczenie związane z udzielaniem pomocy osobom niesamodzielnym oraz ich opiekunom (może być w formie wolontariatu lub stażu),
 • doświadczenie w pracy związanej z administracją biurową,
 • umiejętność efektywnego planowania i określania priorytetów,
 • samodzielność i umiejętność podejmowania decyzji,
 • umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
 • umiejętność radzenia sobie z wieloma zadaniami równolegle,
 • biegła obsługa pakietu MS Office,
 • prawo jazdy kat. B,
 • doświadczenie w realizacji projektów dofinansowanych przez UE będzie dodatkowym atutem.

Osoby zainteresowane prosimy o pilny kontakt na adres: biuro@msrr.pl.