Rekrutacja uczestników projektu

W ramach projektu pn. „Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 9. Osi Priorytetowej „Region spójny społecznie”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i zdrowotne”, Poddziałania 9.2.2 „Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT”, Typ projektu A. d „Działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych” ogłaszamy nabór (rekrutację) uczestników. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem i załącznikami:

Regulamin

Zalacznik nr 1 do Regulaminu

Zalacznik nr 2 do Regulaminu

Zalacznik nr 3 do Regulaminu