Wynajem lokalu biurowego na potrzeby projektu pn. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy

 

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020

Wynajem lokalu biurowego planowany jest na potrzeby projektu pn. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy, nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ projektu A. działania wspierające opiekunów nieformalnych osób niesamodzielnych).

Pełna treść zapytania ofertowego: tutaj.

Załącznik nr 1: tutaj.

Załącznik nr 2: tutaj.

Załącznik nr 3: tutaj.