Wynajem lokalu biurowego na potrzeby projektu pn. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy

  ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2020 Wynajem lokalu biurowego planowany jest na potrzeby projektu pn. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy, nr RPMP.09.02.02-12-0490/19 realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (9. Osi Priorytetowej Region spójny społecznie, Działania 9.2 Usługi społeczne i zdrowotne, Poddziałania 9.2.2 Usługi opiekuńcze oraz interwencja kryzysowa – ZIT, Typ … Czytaj dalej Wynajem lokalu biurowego na potrzeby projektu pn. Uruchomienie centrum wsparcia opiekunów nieformalnych z wirtualną bazą wiedzy